Striped Sashes – ChairCoverFactory

Striped Sashes

Satin Stripes Chair Sash - 6x106" - White / Royal Blue - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price
Satin Stripes Chair Sash - 6x106" - White / Turquoise - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price
Satin Stripes Chair Sash - 6x106" - White / Silver - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price
Satin Stripes Chair Sash - 6x106" - White/Navy Blue - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price
Satin Stripes Chair Sash - 6x106" -White / Purple - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price
Satin Stripes Chair Sash - 6x106" - White / Red - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price
Satin Stripes Chair Sash - 6x106" - White / Fushia - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price
Satin Stripes Chair Sash - 6x106" - White/Gold - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price
Satin Stripes Chair Sash - 6x106" - White / Champagne - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price
Satin Stripes Chair Sash - 6x106" - White / Black - 5pcs
$7.96 Regular Price $5.23 Factory Price

Striped Sashes